εὕχομαι παρά τοι҃σ θεοι҄σ nella formola di saluto - Giuseppe Ghedini - Vita e Pensiero - Articolo Aegyptus Vita e Pensiero

εὕχομαι παρά τοι҃σ θεοι҄σ nella formola di saluto


Inserire il codice per attivare il servizio.