Libri di Kathleen Chrimes Atkinson - libri Aegyptus Vita e Pensiero